Múrájat ushın isenim telefonı

background

Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesiniń jetpis jetinshi sessiyası bolıp ótti

Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesiniń jetpis jetinshi sessiyası bolıp ótti

Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesiniń jetpis jetinshi sessiyası bolıp ótti

Búgingi sessiyada rayon sektor basshıları, siyasıy partiya wákilleri, hákim orınbasarları, tiyisli mekeme hám shólkem basshıları, awıl hám mákan puqaralar jıyını baslıqları hám ǵalaba xabar quralları wákilleri qatnastı.


Búgingi sessiyaǵa Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesiniń 20 deputatınan 16 deputat qatnastı.
“Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikası Nızamınıń 17-statyasına muwapıq sessiya májilisiniń protokolın alıp barıw ushın sessiya xatkerin saylap alındı.
Sessiya kún tártibine tómendegi máseleler kórip shıǵıldı.


1. Bosaǵan orınlarǵa Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesi deputatlıǵına deputat saylawı kúnin belgilew hámde saylawdı ótkeriw haqqında
2. Bosaǵan orınǵa Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesi deputatın saylawǵa tayarlıq kóriw hám onı ótkeriw boyınsha qárejetler smetasın tastıyıqlaw haqqında
3. Shomanay rayonı Investiciyalar hám sırtqı sawda bólimi baslıǵınıń rayonda investiciyalar kirgiziw, eksportqa shıǵarıw hám investiciya joybarların ámelge asırıw boyınsha esabatı.
4. Shomanay rayonı shańaraq hám hayal-qızlar bólimi tárepinen Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 31-marttaǵı «Hayal-qızlar mashqalaların úyreniw hám sheshiw sistemasın jáne de jetilistiriw is-ilajları haqqında»ǵı 145-sanlı Qararı tiykarında duzilgen “Hayallar dápteri” dizimine qosımsha ózgeris kiritiw haqqında.
5. Shomanay rayonındaǵı máhelleler aymaqlarındaǵı mashqalalardı saplastırıw maqsetinde ámelge asırılıwı zárúr bolǵan joybarlardıń mánzilli dizimin tastıyıqlaw haqqında.


6. Shomanay rayonı Ishki isler bóliminiń Jámiyetlik qáwipsizlik xızmeti huqıqbuzarlıqlar profilaktikası bólimshesi tárepinen 2023-jıldıń 9 ayı dawamında rayon aymaǵında jınayatshılıqqa qarsı guresiw, onıń aldın alıw, jamiyetlik tártipti saqlaw hám puqaralardıń qáwipsizligin tamiyinlew barısında ámelge asırılǵan jumısları haqqında.
7. Shomanay rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen 2023-jıl 9 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumıslardıń barısı haqqında
8. Mámleketlik kadastrlar palatası Shomanay rayonı filialı tárepinen 2023-jıl dawamında ámelge asırılǵan jumıslar boyınsha málimlemesi haqqında
9. Shomanay rayon Medicina birlespesiniń 2023-jıl ótken dáwiri dawamında xalıqqa medicinalıq járdem kórsetiw jaǵdayı hám alda turǵan wazıypalar haqqında
10. Ózbekstan “Máhálle” qayırqomlıq jámáát qorı Shomanay rayonı bólimshesi janındaǵı “Saqawat hám kómek” qorı qarjıların sarıplaw tuwralı.
11. Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesinde kórip shıǵılıw ushın usınılǵan basqa máseleler haqqında.
Sessiyanıń kún tártibine kiritilgen máseleler tolıq kórip shıǵıldı. Usınıń menen Xalıq deputatları Shomanay rayonlıq Keńesiniń jetpis jetinshi sessiyası juwmaqlandı.

Skip to content