Múrájat ushın isenim telefonı

background

Jańalanǵan Konstituciyada insan huqıqları

Jańalanǵan Konstituciyada insan huqıqları

Jańalanǵan Konstituciyada insan huqıqları

Ózbekstan búgin óziniń rawajlanıwınıń jańa basqıshına qádem qoymaqta.
Puqaralardıń eń áhmiyetli arzıw-úmitleri hám maqsetleri tiykarǵı nızam Konstituciyada tolıq óz sáwlesin tabadı.
Ózbekstan Respublikasında Ózbekstan Respublikası Konstituciya hám nızamlarınıń ústinligi sózsiz tán alınadı.
Ózbekstan Respublikasınıń Konstituciyası mámlekettiń pútkil aymaǵında joqarı yuridikalıq kúshke iye, tuwrıdan-tuwrı ámel etedi hám birden-bir huquqıy túp tiykarın quraydı.
Konstituciyanıń 30-statyasında, hesh kim rásmiy járiyalanbaǵan nızam tiykarında húkim etiliwi, jazaǵa tartılıwı, mal-múlkinen yamasa basqa bir huquqınan ayırılıwı múmkin emes, hesh kim bir jınayat ushın qayta húkim etiliwi múmkin emes, dep belgilengen.
Jańalanǵan Konstituciyanıń 31-statyasında bolsa, hár bir insan jeke ómiriniń qol qatılmaslıǵı, jeke hám shańaraqlıq sırǵa iye bolıw, óziniń ar-namısı hám qádir-qımbatın qorǵaw huqıqına iye.
Hár kim xat jazısıwları, telefon arqalı hám basqa sóylesiwleri, pochta, elektron hám basqa xabarları sır saqlanıwı huqıqına iye. Usı huquqtıń shekleniwine tek ǵana nızamǵa muwapıq hám sudtıń sheshimine tiykar jol qoyıladı.
Hár kim óziniń shaxsına baylanıslı maǵlıwmatlardı qorǵaw huquqına, sonday-aq, nadurıs maǵlıwmatlardıń dúzetiliwin, ózi haqqında nızamǵa qayshı jol menen toplanǵan yamasa huqıqıy tiykarlarǵa iye bolmaǵan maǵlıwmatlardıń joq etiliwin talap etiw huqıqına iye.
Hár kim turaq jayǵa bolǵan qol qatılmaslıq huqıqına iye.
Hesh kim turaq jayǵa onda jasawshı shaxslardıń qálewine qarsı kiriwi múmkin emes. Turaq jayǵa kiriwge, sonday-aq, shıǵarıp alıwǵa hám kózden keshiriwdi ótkeriwge tek ǵana nızamda názerde tutılǵan jaǵdaylarda hám tártipte jol qoyıladı. Turaq jayda tıntıw ótkeriwge tek ǵana nızamǵa hám sudtıń sheshimine muwapıq jol qoyıladı.

Shomanay rayonı hákimligi málimleme xızmeti

Skip to content