Múrájat ushın isenim telefonı

background

Isbilermenlerdi qollap-quwatlaw búgingi kúnniń juwapkerli wazɪypasɪ esaplanadɪ

Isbilermenlerdi qollap-quwatlaw búgingi kúnniń juwapkerli wazɪypasɪ esaplanadɪ

Isbilermenlerdi qollap-quwatlaw búgingi kúnniń juwapkerli wazɪypasɪ esaplanadɪ
Isbilermenlik ortalɪǵɪn túpten jaqsɪlaw, isbilermenlik jumɪslarɪn ámelge asɪrɪw ushɪn eń qolay sharayatlardɪ jaratɪw, kárxanalardɪń jumɪslarɪ menen baylanɪslɪ bolǵan tártiplerdiń barlɪq túrlerin qɪsqartɪw, ápiwayɪlastɪrɪw hám ashɪqlɪq dárejesin asɪrɪw, biznesti júritiw sharayatlarɪn bahalaw kriteriyalarɪnɪń dúnya ámeliyatɪnda bárshe tárepinen qabɪllanǵan sistemasɪn ámelge engiziw hám usɪ tiykarɪnda mámleketimiz isbilermenlik hám investitsiya ortalɪǵɪ dárejesiniń xalɪqaralɪq reytingin jáne de asɪrɪw maqsetinde, isbilermenlerdiń huqɪqlarɪn qorǵawdɪ kúsheyttiriw, byurokratiyalɪq tosqɪnlɪqlardɪ kemeytip barɪw, dizimge alɪw hám ruxsat beriw tártiplerin qɪsqartɪrɪw hám de ápiwayɪlastɪrɪw, salɪq hám bajɪxana jumɪslarɪn júritiw tártiplerin, esap-kitap hám esabat sistemasɪn jetilistiriwge qaratɪlǵan nɪzam hújjetlerin jetilistiriw esabɪnan mámlekette isbilermenlik ortalɪǵɪn túpten jaqsɪlaw, isbilermenlik jumɪslarɪn tez pátler menen rawajlandɪrɪw ushɪn jáne de qolay sharayatlardɪ jaratɪw, jeke menshik múlikshiliktiń ekonomikanɪ rawajlandɪrɪwdaǵɪ úlesin asɪrɪw;
biznesti júritiw sharayatlarɪn bahalawdɪń dúnya ámeliyatɪnda ulɪwma qabɪl etilgen xalɪqaralɪq kriteriyalarɪn keń ámelge engiziw hám de jetekshi xalɪqaralɪq finanslɪq-ekonomikalɪq hám reyting shólkemleriniń joqarɪ kórsetkishlerine erisiw;
ishki bazarda básekini jánede tereńlestiriw, múlikshilik hám de jumɪslarɪn shólkemlestiriw formalarɪn itibarǵa almastan bárshe isbilermenlik subektleri ushɪn biznesti júritiwde teńdey sharayatlar jaratɪw, bazar prinsipleri tiykarɪnda materiallɪq-shiyki zat hám kredit resurslarɪnan paydalanɪwǵa, mámleketlik satɪp alɪwlarda hám de ónimlerdi satɪw hám kesip alɪp islew jumɪslarɪn ámelge asɪrɪw barɪsɪndaǵɪ tańlaw sawdalarɪnda qatnasɪwǵa keń imkaniyatlar jaratɪp beriw;
statistikalɪq, finanslɪq hám salɪq esabatlarɪn tapsɪrɪwda, salɪqlar hám májbúriy tólemlerdi tólewde, dizimge alɪw hám ruxsat beriw tártiplerin ámelge asɪrɪwda, jer maydanlarɪn ajɪratɪw hám injenerlik-kommunikasiya tarmaqlarɪna qosɪlɪwda, sonday-aq, isbilermenlik subektlerin kreditlewde mámleket, qadaǵalawshɪ organlar menen isbilermenlik subektleri ortasɪndaǵɪ qatnasɪqlardɪ, byurokratiyalɪq sozɪlɪwlardɪ hám korrupsiyanɪń bolmaslɪǵɪn názerde tutɪwshɪ elektron sitemaǵa, sonɪń ishinde internet tarmaǵɪna keń masshtabda ótiwdi támiyinlew boyɪnsha is-ilajlar ámelge asɪrɪldɪ.
Shomanay rayonɪ statistika bólimi

Skip to content