Múrájat ushın isenim telefonı

background

PERZENTLERIŃIZDI PARAZITAR-QURTLARDAN SAQLAŃ.

PERZENTLERIŃIZDI PARAZITAR-QURTLARDAN SAQLAŃ.

Házirgi kúnde adamlarda jasawshı parazitlerdiń 25 ten zıyat túri belgili bolıp, olardan askaridalar, ostritsalar, qılbas ıshek qurtı túrleri balalarda kop ushraydı.

Gelmintler balalar organizminiń dem alıw, as sińiriw sistemasında, bulshıq-et sistemasında, bawır, ót qalta, talaq, qan aylanıw sistemasında, oraylıq nerv sistemasında, kóz hám basqada bólimlerde parazitlik etedi.

Parazitler qanday juǵadı?
Parazitler túrine qaray túrli usıllarda juǵıwı múmkin.

Mısalı, askaridalar tiykarınan qolın jaqsı juwmaytın balalarda kóp ushraydı. Ostritsalar bolsa adamǵa pataslanǵan qol, azıq-awqat ónimleri hám de awız hám murınǵa túsetuǵın shańda tarqalǵan mayekleri dem alıw jolları arqalı juǵıp, ol jerde parazitlik qılıwı múmkin. Insanlar organiyziminde parazitar-kurtlar, gijjalar bar bolıwınıń baslanǵısh belgileri.
Íshek qurtniń túri, sanı hám qaysı organda parazitlik etiwine qaray kesellik hár túrlı keshedi. Parazitler menen zárerlengen adamniń dene salmaǵı azayadı, qarında awriw, kewil ayniw, ish ketiw yamasa bas aylanıwı, tezpeyillik payda boladı. Íshek qurt isheklerde bolsa – ish qatiwi yamasa ish ketiwi, qayt qılıw jaǵdayları gúzetiledi. Bawırda bolsa -kóz aǵı hám de teri sarg’ayadi, isik payda boladı, denede hár túrlı daqlar túsiwi múmkin. Ókpede bolsa-ısıtpa shıǵıwı hám jótel payda bolıwı belgileri menen ótiwi múmkin. Sonıń menen birge, adamdıń miynet qábileti paseyedi, balalardan rawajlanıw qrqada qaladı, jaqsı ósip raajlanbaydi, este saqlaw paseyedi, uyqısı buzılıw, atrapqa alaǵada bolıw hám basqa unamsız tásirler payda boladı.
Parazitar kesellikler profilaktikası.
Balalardıń jeke gigienasına ayrıqsha kewil awdarıw, qol tırnaqların waqtında keltertiw, miyelerdi jewden aldin jaqsılap juwiw, tósek orınların taza tutıw, oyınshıqların taza saqlaw hám kishi jastaǵı tis shıǵıw dawirinde otkir qirlı, hár qiyli boyawları kóshiwshi, ózinde mikroblar saqlaw sharayatı bolǵan oyınshıqlardı balalardan uzaq saqlaw perzentlerińizdi hár túrli parazit keselliklerinen saqlaydı.

Shomanay rayonı hákimligi málimleme xızmeti.

Skip to content