Múrájat ushın isenim telefonı

background

ARNAWLÍ TAKTIKALÍQ OQÍW SHÍNÍǴÍWÍ ÓTKERILDI

ARNAWLÍ TAKTIKALÍQ OQÍW SHÍNÍǴÍWÍ ÓTKERILDI

Shomanay rayonı Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi tárepinen «Ot jara keselliginiń tábiyǵıy oshaqlarınan kelip shıǵıwı hám tarqalıwınıń aldın alıwda Ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám bunday jaǵdaylarda háreket etiwshi mámleketlik diziminiń aymaqlıq tómengi tarmaǵı Shomanay rayonı buwınına kiriwshi xızmetler menen birgeliktegi háreketleri» temasında kórgizbeli arnawlı-taktikalıq oqıw shınıǵıwı ótkerildi.

Arnawlı taktikalıq oqıw shınıǵıwı dawamında Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi, Medicina birlepesi, Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw bólimi, Máhálle hám shańaraqtı qollap-quwatlaw bólimi, Sanitariya epidemiologiya tınıshlıq hám jámiyet salamatlıǵı bólimi tárepinen ot jara keselligi anıqlanǵan jaǵdayda, anıqlanǵan orında bul keselliktiń tarqalıwınıń aldın alıw, zárúr epidemiyaǵa qarsı ilajlardı shólkemlestiriw boyınsha basqarıw uyımlarınıń kúsh hám qurallarınıń óz-ara birgelikte islesiwin ámeliyatda kórsetip berildi. Oqıw shınıǵıwı dawamında taraw qánigeleri tárepinen bul keselliktiń kelip shıǵıw sebepleri, olardıń aldın alıw usılları hám anıqlanǵan jaǵdayda bul keselliktiń tarqalıwınıń aldın alıw boyınsha ámelge asırılatuǵın jumıslarǵa toqtap ótildi.
Arnawlı taktikalıq oqıw shınıǵıwın ótkeriwden maqset rayon aymaǵında epidemik hám epizootik jaǵdaylardıń turaqlılıǵın támiyinlew, ot jara keselligi menen baylanıslı júz beriwi múmkin bolǵan ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw bolıp tabıladı.
Shomanay rayonı AJB AJMD hám PQ XSh, QÚN bólimshesi baslıǵı aǵa leytenant Sh.Narbaev

Skip to content