Múrájat ushın isenim telefonı

background

Xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪ juwmaqlawshɪ maǵlɪwmatlardɪ analizlew hám olardɪ daǵaza etiw

Xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪ juwmaqlawshɪ maǵlɪwmatlardɪ analizlew hám olardɪ daǵaza etiw

  1. Dizimge alɪwdɪ qánigeler tárepinen tayarlanǵan dizimler jɪyɪndɪsɪ nátiyjeleri tiykarɪnda qala hám awɪllar (sonnan, erkekler hám hayallar) boyɪnsha dáslepki maǵlɪwmatlar qala hám awɪl turǵɪnlarɪna ajɪratɪlǵan halda jɪynaladɪ.

Ózbekstan Respublikasɪ, Qaraqalpaqstan Respublikasɪ, wálayatlar, Tashkent qalasɪ, rayon hám qalalar boyɪnsha xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪń dáslepki maǵlɪwmatlarɪ 2024-jɪl 1-martqa deyin tayarlanadɪ.

  1. Xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪń juwmaqlawshɪ maǵlɪwmatlarɪ respublika hám aymaqlar boyɪnsha belgilengen formalarda 2025-jɪl 1-dekabrge deyin tolɪq juwmaqlanadɪ.

Daǵaza etilgen maǵlɪwmatlardan tɪsqarɪ qosɪmsha maǵlɪwmatlar paydalanɪwshɪlardɪń sorawnamalarɪna muwapɪq muwapɪqlastɪrɪladɪ.

  1. Juwmaqlawshɪ nátiyjeler birlemshi maǵlɪwmatlar bazasɪnan tolɪqtɪrɪladɪ.
  2. Xalɪqtɪ dizimge alɪw nátiyjeleri baspa sózden Komitet hám onɪń aymaqlɪq organlarɪ tárepinen 2025-jɪl 1-dekabrine deyin rásmiy baspaxanalarda, sonday-aq, elektron jónelislerde, paydalanɪwshɪlardɪń keńnen baspalarda xabardar etiw, press-relizler, Komitettin` rásmiy veb-saytɪnda jaylastɪrɪw arqalɪ daǵaza etiledi.
  3. Qayta islengen qaǵaz kórinisindegi xalɪqtɪ dizimge alɪw jurnalɪ formalarɪn saqlaw hám joq qɪlɪw belgilengen tártipte ámelge asɪrɪladɪ.
  4. Xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪń elektron maǵlɪwmatlar bazasɪ hám basqa hujjetlerdiń elektron formalarɪ hám de xalɪqtɪ dizimge alɪwdɪń hújjetleri qayta islengennen keyin belgilengen tártipte hámiyshe saqlaw ushɪn Ózbekstan Respublikasɪ Ministrler Keńesine qaraslɪ «O`zarxiv» agentligine tapsɪrɪladɪ.

 

Shomanay rayonɪ statistika bólimi

Skip to content