Múrájat ushın isenim telefonı

background

Shomanay rayonı hákimi Baxadir Yangibaevtıń bayram qutlıqlawı

Shomanay rayonı hákimi Baxadir Yangibaevtıń bayram qutlıqlawı

Áziyz doslar, húrmetli watan qorǵawshıları!

Óz ómirin Watandı Qorǵawday eń ullı hám mashaqatlı kásipke baǵıshlaǵan sizdey pidayı kásip iyelerin 14-yanvar «Watan qorǵawshılar kúni» bayramı hám Ózbekstan Respublikası Qurallı kúshleriniń dúzilgenligine 30 jıl tolıwı menen shın júrekten qutlıqlayman.

Qurallı kúshlerimizde alıp barılıp atırǵan áskeriy reformalar, onıń áskeriy texnika tárepinen bekkemlenip, professional dárejege kóteriliwi, jaslarımızdıń áskeriy xızmetti ótewi ushın shárt-sharayatlardıń jaqsılanıwı eń áhmiyetli tiykar bolmaqta.

Búgingi kúnde milliy Armiyamız basqa respublika hám eller qatarında xalıq aralıq abıroyı artıp, rawajlanǵan mámleketler armiyaları qatarınan múnásip orın iyelemekte.

Armiyamızdıń kúsh-qúdireti áskeriy xızmetkerler menen pútkil jámiyetimizdiń awızbirshiliginde desek asıra aytqan bolmaymız.

Ózbekstan Respublikasınıń ǵárezsizligine eriskenine 30 jıl tolǵan bolsa, biyǵárez mámleketimizdiń dúnya arenasında payda bolıwınıń dáslepki kúnlerinen-aq onıń qúdiretli qurallı kúshleri qáliplese basladı.

Ózbekstan Respublikasınıń aymaǵındaǵı barlıq Qurallı kúshlerimiz Ózbekstan Respublikasınıń qaramaǵına ótkerilip, 1992-jılı 14-yanvar Ózbekstan Respublikası qurallı kúshleri dúzilgen kún sıpatında elimiz tarıyxına ullı sáne sıpatında jazıldı. Bul kún hár jılı elimiz boylap saltanatlı túrde belgilenip kelinbekte.

Ótken sál-kem 30 jıl dáwir qúdiretli Armiyamız ushın hár tárepleme qáliplesiw hám rawajlanıw jılları boldı. Armiyamız túpten jańalanıp, áskeriy kadrlar, zamanagóy áskeriy texnikaǵa iye bolıp, Watanımızdı hár qanday sırtqı qáwipten qorǵaw imkaniyatına iye boldı.

Búgingi kúnde jaslarımız ushın Armiya qatarında xızmet etiw, watan qorǵawshı degen atqa iye bolıw úlken abıroy hám mártlik tımsalı bolıp sanaladı. Búgingi Armiyamız qatarında áskeriy bilimge iye, texnikanı jaqsı biletuǵınfizikalıq jaqtan shınıqqan, aqıl-zakawatı kámil jaslar xızmet etpekte. Qúdiretli qurallı kúshlerimiz qtarında watandı súygen, el-jurt keleshegi ushın janında ayamaytuǵın el perzentleri Watan qalqanı bolıp turǵanı ushın da ǵárezsiz elimiz tezlik penen rawajlanıp barmaqta. Xalqımız tınısh tatıw baxıtlı turmıs keshirmekte. Watan qorǵawshılarınıń maqtanısh etsek arzıydı.

Húrmetli Watan qorǵawshılar!

Sizlerdi jáne bir márte ózimniń hám rayon xalqı atınan «Watan qorǵawshılar kúni» bayramı menen qutlıqlayman, Watan aldındaǵı mashaqatlı xızmetlerińiz jolında bekkem den sawlıq, jumıslarıńızda úlken tabıslar, shańaraqlarıńızǵa amanlıq tileymen.

Shomanay rayonı hákimi Baxadir Yangibaev.

Skip to content