Múrájat ushın isenim telefonı

background

(Ўзбекча) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-iyuldagi 421-son hamda 2021-yil 2-avgustdagi 484-son qarorlariga muvofiq, (kater, gidrosikl, motorli qayiq va yelkanli (motorli) kema) – motorli kichik hajmli kemalarni boshqarishda kema haydovchisi guvohnomasi bo‘lishi shart.

(Ўзбекча) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-iyuldagi 421-son hamda 2021-yil 2-avgustdagi 484-son qarorlariga muvofiq, (kater, gidrosikl, motorli qayiq va yelkanli (motorli) kema) – motorli kichik hajmli kemalarni boshqarishda kema haydovchisi guvohnomasi bo‘lishi shart.

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar

Skip to content