Múrájat ushın isenim telefonı

background

(Ўзбекча)           O’zbekiston Respublikasining 2021 yili 20-sentabr kungi O’RQ-717-sonli qonuniga asosan «O’zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to’g’risida»gi qonuniga Qonuniga bir qator o’zgartish va qo’shimchalar kiritildi.

(Ўзбекча)           O’zbekiston Respublikasining 2021 yili 20-sentabr kungi O’RQ-717-sonli qonuniga asosan «O’zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to’g’risida»gi qonuniga Qonuniga bir qator o’zgartish va qo’shimchalar kiritildi.

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar

Skip to content