Múrájat ushın isenim telefonı

background

Үгит-нәсият жумыслары

Үгит-нәсият жумыслары

Усы жылы 23-апрель күни Шоманай районында шегара аймақлардан есапланған «Сарманбайкѳл» АПЖ аймағында халық арасында тәртипсизликлердиң алдын алыў бойынша улыўмалық профилактикалық үгит-нәсиятлаў жумыслары алып барылды.

Үгит-нәсият жумысларына Миллий қәўипсизлик хызмети қәнигелери, Шоманай районы ҳәкимлиги баспа сѳз хаткери Ю.Сейдуллаев, Сарманбайкѳл АПЖ баслығы Н.Убайдуллаев, Профилактика инспекторы Қ.Тѳрениязовлар қатнасты.

Шоманай районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети.

@shomanay_rayon

Skip to content