Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманайлы нураныйлар Самарқандта

Шоманайлы нураныйлар Самарқандта

2021-жыл 22-28-март күнлери “Мәҳәлле–жәмийетимиздиң жарық жүзи ҳәм ҳүждан айнасы” деган бас идеяны ѳзинде сәўлелендирген “Мәҳәллелерде миллий қадриятларды беккемлеў ҳәптелиги”н ѳткериў бойынша шѳлкемлестириў-әмелий, мәдений-ағартыўшылық ҳәмде үгит-нәсиятлаў ис-илажлар дәстүриниң 2.44 бәнтиниң орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Шоманай районындағы кексе-нураныйлар қатнасында 2021-жыл 19-22-март күнлери Самарқанд қаласындағы “Муқаддес орынлар бойлап” саяхатлар шѳлкемлестирилди. Шѳлкемлестирилген саяхат район ҳәкимлиги қәўендерлиги есабынан әмелге асырылды.

Skip to content