Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманайшылар байрам мүнәсибети менен Мойнақта.

Шоманайшылар байрам мүнәсибети менен Мойнақта.

Мойнақ районында Арал теңизиниң қурыған ултанында дузлы шаңның кѳтерилиўиниң алдын алыў мақсетинде Ѳзбекстан Республикасының барлық жерлеринен хызметкерлер келип, Арал экологиясын жақсылаўға ийинлес болып, ѳзлериниң қол кѳмеклерин бермекте. Солардан Ферғана ҳәм Наманган ўәлаятларынан сексеўил егиўге келген хызметкерлерди «Улыўма халықлық Наўрыз байрамы» мүнәсибети менен қутлықлаў ушын ҳәмде байрам кейпиятын жоқары дәрежеде ѳткериў мақсетинде Шоманай районы ҳәкимлиги Мойнақ районында болып, мәдений кеше шѳлкемлестирди.

Шоманай районы ҳәкими Б.Янгибаев хызметкерлерди байрам менен қутлықлады ҳәм байрам мүнәсибети менен хызметкерлерге азық-аўқат ѳнимлери тапсырылды. Соң Шоманай районы Мәденият бѳлими тәрепинен әжайип аяқ ойынлар қосықлар атқарылып, байрам концерт бағдарламасы менен даўам етти. Ѳткерилген мәдений кеше соңында хызметкерлер ѳзлериниң миннетдаршылығын билдирди.

Шоманай районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети. @shomanay_rayon

Skip to content