Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманай районы бойынша, аўыл хожалығы ушын мөлшерленбеген жерлер ушын юридикалық ҳәмде физикалық тәреплер бойынша бирден-бир муғдарларда белгиленген базалық салық ставкаларына киритилип атырған кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерди қолланыў ҳаққында

Шоманай районы бойынша, аўыл хожалығы ушын мөлшерленбеген жерлер ушын юридикалық ҳәмде физикалық тәреплер бойынша бирден-бир муғдарларда белгиленген базалық салық ставкаларына киритилип атырған кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерди қолланыў ҳаққында

  № 26/110 – san   «22» fevral 2021  y/j

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 3-декабрьдеги “Ресурс салықлары ҳәм мал-мүлк салығын жәнеде жеделлестириў ҳаққында”ғы ПП-6121-санлы Пәрманында, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм ўәлаятлар халық депутатлары Кеңеслери Салық кодекси менен белгиленетуғын салық ставкалары тийкарында (юридикалықҳәмфизикалықтәреплердиң) аўыл-хожалығына мөлшерленбеген жерлер ушын район кесиминде, олардың экономикалық раўажланыўына қарап жер салығы ставкасын 0,5 тен 2,0 ге шекем кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерин қолланған ҳалда жер салығы ставкаларын белгилеў нәзерде тутылған.

Жергиликли ҳәкимият уйымлары 2021-жыл ушын белгиленген жергиликли бюджет прогнозлары орынланыўының турақлылығын
ҳәмде жергиликли бюджет дәраматларының асырылыўын тәмийнлеў мақсетинде, кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерди қоллаў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2021-жыл 8-январькүнги 225-санлы қарарын инабатқа алып, “2020-жыл ушын Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик бюджети ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 20-статьясына ҳәм Өзбекстан Республикасы “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимияты ҳаққында”ғы Нызамының 6,24-статьяларына муўапық, Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңеси

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 3-декабрьдеги “Ресурс салықлары ҳәм мал-мүлк салығын жәнеде жеделлестириў ҳаққында”ғы ПП-6121-санлы Пәрманына муўапық, Салық кодекси менен белгиленетуғын салық ставкалары тийкарында (юридикалық ҳәм физикалық тәреплердиң) аўыл-хожалығына мөлшерленбеген жерлер ушын район кесиминде, олардың экономикалық раўажланыўына қарап жер салығы ставкасын 0,5 тен 2,0 ге шекем кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерин қолланыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2021-жыл 8-январь күнги 225-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын.

2. Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңеси тәрепинен белгиленген жер салығы ставкаларына, олардың аймақларында жайласқан аўыл, аймақ, мәҳалле ҳәм көшелер кесиминде 0,7 ден 3,0 ге шекем кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерин киритиў ҳуқықына ийе екенлиги;

Бунда, белгиленген жер салығы ставкасына салық жүгин кескин асырыўдың алдын алыў мақсетинде физикалық тәреплерден алынатуғын жер салығына белгиленген (жеке тәртиптеги исбилерменлерден тысқары) ставкасына 2020-жыл ушын есапланған салық сўммасының 1,3 есесинен аспаған ҳалда коэффициентлерди қолланыў, сондай-ақ физикалық тәреплер пайдаланыўында болған 1 гектардан артық жер участкаларына
3,0 ге шекемги асырыўшы коэффициентлерди қолланыў мүмкин екенлиги белгиленсин.

3. Аўыл-хожалығы ушын мөлшерленбеген жерлер ушын юридикалық тәреплер бойынша бирден-бир муғдарда 1 гектар ушын белгиленген базалық салық ставкасына киритилген кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлер 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

4. Физикалық тәреплер бойынша (дийхан хожалығын жүритиў бойынша берилген аўыл-хожалығына мөлшерленген жерлерден тысқары) бирден-бир муғдарда 1 кв.м ушын белгиленген базалық салық ставкаларына киритилип атырған кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлер
2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

5. Шоманай районы ҳәкиминиң биринши орынбасары (А.Қалжанов) районда жер салығы ставкаларының дурыс қолланылыўы бойынша
өз қадағалаўын орнатсын.

6. Шоманай районы Мәмлекетлик салық инспекциясы баслығы З.Кадировқа ҳәм Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңеси тәрепинен белгиленген салық ставкалары бойынша жер салығы төлеўшилерди
өз ўақтында хабарландырыў ҳәм өндирилиўин тәмийинлеў тапсырылсын.

7. Усы шешим «Шоманай Нуры» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтына жайластырылсын.

8. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң биринши орынбасары А.Қалжановқа жүклетилсин.

Халық депутатлары Шоманай

районлық Кеңесиниң баслығы                                         Б.Янгибаев

  Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңесиниң 2021-жыл “__”-февральдағы
26/____-санлы шешимине 1-қосымша

Аўыл-хожалығы ушын мөлшерленбеген жерлер ушын юридикалық тәреплер бойынша бирден-бир муғдарда 1 гектар ушын  белгиленген базалық салық ставкасына киритилген кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффицентлер

мың.сўмда

Шоманай районы бойынша Коэффицент (0,7ден3,0 гешекем) 2021-жыл ушынЖерсалығыставкасы
(мың.сўмда)
1. Наўрыз МПЖ 0,9 13441,0
2. Таза базар МПЖ 0,9 13441,0
3. Маденият МПЖ 0,9 13 441,0
4. Моншақлы МПЖ 0,9 13 441,0
5. Мамый АПЖ 0,9 13 441,0
6. Бирлешик АПЖ 0,9 13 441,0
7. Бегжап АПЖ 0,9 13 441,0
8. Қарабайлы МПЖ 0,9 13 441,0
9. Айбүйр МПЖ 0,9 13 441,0
10. Ақжап АПЖ 0,9 13 441,0
11. Сарманбайкѳл АПЖ 0,9 13 441,0
12. Кетенлер АПЖ 0,9 13 441,0
13. Дийханабад АПЖ 0,9 13 441,0
  Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңесиниң 2021-жыл “__”-февральдағы
26/____-санлы шешимине 1-қосымша

Физикалық тәреплер бойынша (дийхан хожалығын жүритиў бойынша берилген аўыл-хожалығына мѳлшерленген жерлерден тысқары) бирден-бир муғдарда  1 кв.м ушын  белгиленген базалық салық ставкаларына киритилеп атырған кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффицентлер

сўмда

Шоманай районы бойынша Коэффицент (0,7ден3,0 гешекем) 2021-жыл ушынЖерсалығыставкасы (сўмда)
1. Наўрыз МПЖ 0,9 112,5
2. Таза базар МПЖ 0,9 112,5
3. Маденият МПЖ 0,9 112,5
4. Моншақлы МПЖ 0,9 112,5
5. Мамый АПЖ 0,7 87,5
6. Бирлешик АПЖ 0,7 87,5
7. Бегжап АПЖ 0,7 87,5
8. Қарабайлы МПЖ 0,7 87,5
9. Айбүйр МПЖ 0,7 87,5
10. Ақжап АПЖ 0,7 87,5
11. Сарманбайкѳл АПЖ 0,7 87,5
12. Кетенлер АПЖ 0,7 87,5
13. Дийханабад АПЖ 0,7 87,5
Skip to content