Múrájat ushın isenim telefonı

background

Өзбекстан Республикасында халықты дизимге алыў мүддети 2022-жылдан 2023-жылға көширилди

Өзбекстан Республикасында халықты дизимге алыў мүддети 2022-жылдан 2023-жылға көширилди

Бүгинги күнде дүньяда жүз берип атырған коронавирус пандемиясы себепли көплеген мәмлекетлер халықты дизимге алыўды өткизиў мүддетлерин кейинги жылларға көшириў шараларын көрмекте. Соннан, 2020-жылда Россия Федерациясы, Қазақстан ҳәм Армения Республикаларында өткизилиўи режелестирилген халықты дизимге алыў илажлары 2021-жылға көширилди. Өзиңизге белгили, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 5-февралдағы ПФ-5655-сан Пәрманына муўапық, Өзбекстан Республикасында халықты дизимге алыў 2022-жылда өткизилиўи белгиленген еди. Халықты дизимге алыў илажы кең көлемли, көп ўақыт ҳәм көп қәрежет талап ететуғын илаж болып, оны өткизиў ушын  2-3 жыл даўамында таярлық ислерин алып барыў талап етиледи.

Республикамызда ғәрезсизлик жылларында халықты дизимге алыў илажы ең биринши мәрте өткизилетуғынлығын инабатқа алып, илажға пухта таярлық көриў ҳәм оны сыпатлы өткизиў мақсетинде, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 11-ноябрдеги “Өзбекстан Республикасында 2023-жылда халықты дизимге алыўға таярлық көриў ҳәм оны өткизиў ис-илажлары ҳаққында”ғы 710-сан қарары менен республикамызда халықты дизимге алыў илажлары  2023-жылда өткизилиўи белгиленди.

Шоманай районы статистика бөлими

Skip to content