Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманай районы аймағындағы географиялық объектлерге атама бериў ҳаққында

Шоманай районы аймағындағы географиялық объектлерге атама бериў ҳаққында

  ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ ШОМАНАЙ РАЙОНЫ КЕҢЕСИНИҢ Ш Е Ш И М И
2020-жыл 14-декабрь                      22/85-сан

Шоманай районы аймағындағы географиялық объектлерге атама бериў ҳаққында

“Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 10-статьясына, (“Өзбекстан Республикасы Нызам ҳүжжетлери топламы”, 2011-жыл, 41-сан, 448-статья), Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 16-октябрьдеги “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына муўапық, географиялық объектлердиң атамалары тараўындағы жумысларды тәртипке салыў ис-илажлары ҳаққында”ғы                   295-санлы (“Өзбекстан Республикасы Нызам ҳүжжетлери                        топламы”, 2012-жыл, 41-42-сан, 483-статья) қарарына муўапық, Халық депутатлары Шоманай районы Кеңеси

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

1. Географиялық объектлерге атама бериў ҳәм олардың атамаларын өзгертиў мәселелери бойынша Шоманай районы комиссиясының 2020-жыл 19-май күнги 01-05/07-05/104-санлы мәжилис баянламасы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Шоманай районы аймағындағы Нызам талапларына жуўап бермейтуғын ҳәм бир район көлеминде қайталанған, атамасыз, өзгериўи тийис болған ҳәм тазадан шөлкемлестирилген көшелер ҳәм елеатлы пунктлерге атама бериў ҳаққындағы аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларының усынысларына тийкарланып, район бойынша көше ҳәм елатлы пунктлеридиң дизими  қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Географиялық объектлерге атама бериў ҳәм олардың атамаларын өзгертиў мәселелери бойынша комиссиясы қосымшаға муўапық тастыйықланған көше атамаларын Қарақалпақстан Республикасы Географиялық объектлерге атама бериў ҳәм олардың атамаларын өзгертиў мәселелери бойынша комиссиясына тастыйықлаў ушын белгиленген тәртипте усынсын.

4. Шоманай районы ҳәкимлиги, районлық Ишки ислер бөлими (П.Искендеров), Қарақалпақстан Республикасы жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастр Шоманай районлық филиалы (Б.Иниятов), районлық Абаданластырыў басқармасы (М.Тажимуратов), район ҳәкимлиги структурасындағы бөлим, кәрхана ҳәм шөлкемлер басшыларын Шоманай районы аймағындағы көшелерге атама берилиўи мүнәсийбети менен тийисли жумысларды әмелге асырыў бойынша бир ай мүддетде белгиленген тәртипте илажлар көрсин ҳәмде ҳүжжетлерине тийисли өргерислер киритсин.

5. Усы шешим мәмлекетлик дизимнен өткериў ушын Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигине жиберилсин.

6. Шоманай районы ҳәкимлигиниң мәлимлеме хызмети басшысы (Ю.Сейдуллаев) усы шешимди район ҳәкимлигиң рәсмий веб-сайтына жайластырсын ҳәм ғалаба хабар қуралларында жәрияланыўын тәмийинлесин.

7. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Шоманай районы Кеңесиниң социяллық-мәдений раўажландырыў, шаңарақ, ҳаял-қызлар ҳәм жаслар мәселелери бойынша турақлы комиссисяы (У.Рауажова)на жүклетилсин.

8. Усы шешим рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Халық депутатлары Шоманай

районы Кеңесиниң баслығы                                       Б.Янгибаев

Халық депутатлары Шоманай районлық Кеңесиниң 2020-жыл
14-декабрь күнги 22/85-санлы шешимине қосымша

Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районындағы атамалары

 өзгеретуғын көшелер

ДИЗИМИ

МПЖ аты Географиялық объектлердиң тарихый (бурынғы) атамасы Өзгеретуғын географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы Көшениң түри
«Мәденият» МПЖ Арал Арал көше
Қарабалаев Бәҳәр көше
Бердақ Бердақ көше
Дослық гүзары Ислам Каримов көше
Мәденият Мәденият көше
Нөкис Нөкис көше
Ташкент Ташкент көше
Түркистан Түркистан көше
Түркистан-1 Дослық гүзары көше
Түркистан-2 Нурлы қоныс көше
              «Моншақлы» МПЖ Абай Абай көше
Абай-1 Айдос бий көше
Квартал 86 Мийрас көше
Ажинияз-1 Абат ел көше
Азатлық Азатлық көше
Бозатаў Бозатаў көше
Бозатаў-1 Раўаж көше
Бозатаў-2 Жийдели Байсын көше
Жамбыл Билимданлар көше
Жеткиншек Жеткеншек көше
Жипек жолы Жипек жолы көше
Жипек жолы-1 Тутзар көше
Жипек жолы-2 Нәўше көше
Күнхожа Күнхожа көше
Қарақалпақстан Қарақалпақстан көше
Айбосинов  Пахталы көше
Айбосинов-1 Тумарис көше
Айбосинов-2 Қумар ана көше
Мамый даласы Жаңа әўлад көше
Мамый даласы-1 Ботакөз көше
Мамый даласы-2 Сәўбет көше
Мамый даласы-3 Қызылқум көше
Мамый даласы-4 Нәўпир көше
Мамый даласы-5 Әпсана көше
Нәжим Даўқараев Нәжим Даўқараев көше
Нәжим Даўқараев-1 Шадлы ел көше
Ой аўыл Заман көше
Квартал 88 Саябағ көше
Саябағ-1 Айдын жол көше
Саябағ-2 Аязий көше
Саябағ-3 Еркинлик көше
Саябағ-4 Тилеклес көше
Толқын Толқын көше
Толқын-1 Уллы Туран көше
Мырза Улуғбек Мырза Улуғбек көше
Үстирт Үстирт көше
Халықлар дослығы Халықлар дослығы көше
«Наўрыз» МПЖ Квартал 83 Айдын келешек көше
Квартал 83 Келешек жаслары көше
Р.Сайпназаров Бағы бәлент көше
Квартал 83 Бесқала көше
Бостанлық Қут-Береке көше
Ғәрезсизлик Ғәрезсизлик көше
Ғ.Есбергенов Дәрбент көше
Ғ.Есбергенов-1 Берекетли_ көше
Ғ.Есбергенов-2 Саяхат көше
Ғ.Есбергенов-3 Бахыт жолы көше
Ғ.Есбергенов-4 Шабандоз көше
Ғ.Есбергенов-5 Татыўлық көше
Ғ.Есбергенов-6 Абат турмыс көше
Ғ.Есбергенов-7 Мубәрек көше
Ғ.Есбергенов-8 Қутлы ел көше
Квартал 83 Жаңа әсир көше
Квартал 85 Устаз жолы көше
Р.Сайпназаров Жаңа абат көше
Квартал 83 Жумабай жыраў көше
Квартал 83 Қырық қыз көше
М.Абдуллаев Беруний көше
Рахов Маманбий көше
Наўайы Наўайы көше
Квартал 1 Жулдызлы көше
Парахатшылық Парахатшылық көше
Квартал 85 Б Гүлли бағ көше
Өзбекстан Өзбекстан көше
Өзбекстан-1 Мийирманлар көше
Өзбекстан-2 Нурлы заман көше
Хорезм Хорезм көше
Шадлық Шадлық көше
Шоманай нуры Шоманай нуры көше
Шоманай Шоманай көше
Ажинияз Ажинияз көше
«Таза базар» МПЖ Аяпберген Мусаев Аяпберген Мусаев көше
Амир Темур Амир Темур көше
Алламжар Қошқаров Әмиўдәрья көше
Бахытлы Бахытлы көше
НурымбетҚурбанов Жаслық көше
Шәрибай Амангелдиев Жайхун көше
Мақтумқулы Мақтумқулы көше
Наўрыз Наўрыз көше
Х.Нийетуллаев Таза базар көше

Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районындағы атамалары                               өзгеретуғын елатлы пунктлер

ДИЗИМИ

№  Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы Географиялық оъектлердиң түрлери Өзгеретуғын географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы
«Айбуйир» МФЙ
1. Темирхан Елатлы пункт Ана дияр
2. Мырзамурат Елатлы пункт Мырзамурат Абдуллаев
3. Найман Елатлы пункт Найман
4. Күнхожа Елатлы пункт Күнхожа
5. Қараой Елатлы пункт Уллы ел
«Ақ жап» ОФЙ
6. Қос жап Елатлы пункт Қос жап
7. Султаш аўыл Елатлы пункт Илимли
8. Әлимжап Елатлы пункт Әлимжап
9. Даўлетбай Елатлы пункт Даналар
10. Ақ қашы Елатлы пункт Батырлар
11. Бажбан аўыл Елатлы пункт Бажбан аўыл
12. Ақ алтын Елатлы пункт Ақ алтын
13. Айыртам Елатлы пункт Айыртам
14. Еңбекши Елатлы пункт Еңбекши
15. Қалбай аўыл Елатлы пункт Қаңлы 
16. Кендирлиой Елатлы пункт Күн шығар
17 Ылақалы Елатлы пункт Шопанлар ели
18 Қатты көл Елатлы пункт Қатты көл
19 Кебиралан Елатлы пункт Арқа аўыл
20 Көк шопан Елатлы пункт Дослық жағасы
21 Таза бағ Елатлы пункт Таза бағ
«Бегжап» ОФЙ
22 Мамый аўыл Елатлы пункт Ташкент
23 Худайберди аўыл Елатлы пункт Бахыт жолы
24 Аўез Елатлы пункт Уллы Орда
25 Көксуў аўыл Елатлы пункт Көксуў аўыл
26 Гүлистан Елатлы пункт Гүлистан
27 Нуржан аўыл Елатлы пункт Суўшылар бағы
28 Баймақлы аўыл Елатлы пункт Баймақлы
29 Базарбай аўыл Елатлы пункт Жаслар бағы
30 Қараш аўыл Елатлы пункт Қарақалпақстанның               60 жыллығы
31 Нурымбет Елатлы пункт Уйғыр аўыл
«Бирлешик» ОФЙ
32 Бағ аўыл Елатлы пункт Дийхан аўыл
33 Бирлешик Елатлы пункт Бирлешик
34 Мамый даласы Елатлы пункт Мамый даласы
35 Дадек аўыл Елатлы пункт Еркин жағысы
36 Ферма там
37 Аллақул Елатлы пункт Саялы Бостан
38 Ережеп аўыл
39 Сарықул Елатлы пункт Шарўа аўыл
40 Қақажан аўыл Елатлы пункт Жаңа заман
41 Шеге жаска Елатлы пункт Жәннет мәкан
42 Гелле асқан
43 Басқалдақ Елатлы пункт Нурлы мәкан
44 Абат жап Елатлы пункт Мақтаныш
45 Ғарлы аўыл Елатлы пункт Бостанлық
«Дийханабад» ОФЙ
46 Пахташы Елатлы пункт Пахтакеш
47 Сағыр аўыл Елатлы пункт Сағыр аўыл
48 Ешбай аўыл Елатлы пункт Мийўели ел
49 Шомақ көл Елатлы пункт Шомақ көл
50 Саттар аўыл Елатлы пункт Ел абат
51 Ешим аўыл Елатлы пункт Кете-Ашамайлы
52 Ешмурат аўыл Елатлы пункт Теңлик
53 Избасар Елатлы пункт Избасар
54 Амет аўыл Елатлы пункт Қуяшлы ел
55 Дийханабад Елатлы пункт Дийханабад
56 Қыпшақ аўыл Елатлы пункт Қыпшақ
57 Қандекли Елатлы пункт Қандекли
58 Майлы өзек Елатлы пункт Майлы өзек
59 Абылла Елатлы пункт Таң шуғласы
60 Аралбай Елатлы пункт Аралбай
61 Таза жап Елатлы пункт Таза жап
62 Режеп аўыл Елатлы пункт Тыныш мәкан
63 Тәжимурат аўыл Елатлы пункт Қоңырат
«Қарабайлы» МФЙ
64 Халмурат аўыл Елатлы пункт Ақтерек
65 Бегжап аўыл Елатлы пункт Бегжап
66 Станция Шоманай Елатлы пункт Қарабайлы
67 Жаңабағ аўыл Елатлы пункт Жаңабағ
68 Қаратерең аўыл Елатлы пункт Қаратерең
69 Бердибай аўыл Елатлы пункт Бердибай аўыл
«Мамый» ОФЙ
70 Мамый Елатлы пункт Мамый
71 Таўық ферма Елатлы пункт Айдын
72 Шегем
73 Дәрьялық Елатлы пункт Таза елат
74 Туржан Елатлы пункт Алтын журт
75 Нургали
76 Қ.Кожагалиев Елатлы пункт Дийдар
77 Арпа көл Елатлы пункт Арпа көл
78 Майлы өзек Елатлы пункт Забердес
79 Жолдыбай
80 Қум ой Елатлы пункт Қумлы ой
81 Жоллы Елатлы пункт Жас әўлад
82 Коздыбай Елатлы пункт Қуўнақлар
83 Мәдений Елатлы пункт Мәдений
84 Абилқайыр Елатлы пункт Булақ
85 Қубыз Елатлы пункт Төрелер ели
86 Бағ аўыл Елатлы пункт Бағ аўыл
«Сарманбайкөл» ОФЙ
87 Шамамбет аўыл Елатлы пункт Алтын таң
88 Аяпберген шайыр
89 Тоғызақ Елатлы пункт Тоғызақ
90 Қаржаўбарас Елатлы пункт Қаржаўбарас
91 Қаржаўбарас 1 Елатлы пункт Таза қоныс
92 Қыят Елатлы пункт Қыят
93 Жақып Елатлы пункт Ақшүңгил
94 Қаттыкөл Елатлы пункт Қутлы ел
95 Сайип Елатлы пункт Ағла ел
96 Өмирзақ Елатлы пункт Нурлы қуяш
97 Жаңақала Елатлы пункт Жаңа қала
98 Хожакөпир Елатлы пункт Хожакөпир
«Кетенлер» ОФЙ
99 Тәженой Елатлы пункт Көкли көл
100 Ештеке Елатлы пункт Туран
101 Саят аўыл Елатлы пункт Дослық
102 Бесқудық Елатлы пункт Бесқудық
103 Сержан аўыл Елатлы пункт Тынышлық
104 Ғарры жап Елатлы пункт Таллы жап
105 Ғанийбай аўыл Елатлы пункт Бағманлы
106 Қәдир аўыл Елатлы пункт Азат мәкан
107 Абыл аўыл Елатлы пункт Бирлик
108 Күнжиликөл Елатлы пункт Күнжиликөл
109 Төре аўыл Елатлы пункт Қызыл таў
110 Хожабай аўыл Елатлы пункт Жаңа жол


Аймақлық жайласыў орны Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы (Елатлы пунктлер) Өзгеретуғын географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы (Елатлы пунктлер) Өзгеретуғын географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы (Көшелер) Көшениң түри
«Айбуйир» МПЖ Темирхан Ана дияр Айбуйир көше
Дәўжүрек көше
Қара көл көше
Усталы көше
Уллы бағ көше
Мырзамурат Мырзамурат Абдуллаев Бағшылық көше
Таслақ көше
Ақөзек көше
Сазенде көше
Ахунлар ели көше
Қараой Уллы ел Уллы ел көше
Күнхожа Күнхожа Шадлы аўыл көше
Еркин турмыс көше
Меҳир қуяшы көше
Келешек әўлад көше
Нурлы журт көше
Найман Найман Алтынкөл көше
  «Ақжап» АПЖ                           Қос жап Қос жап Бағдәўлет көше
Ақжап көше
Жаңа дәўир көше
Алмабағ көше
Нурлы бостан көше
Бостанлық көше
Султаш аўыл             Илимли   Сунхар көше
Байтерек көше
Күн нуры көше
Ығбал көше
Бағы сарай көше
Гүлдәсте көше
Таң жулдызы көше
Алпамыс көше
Ғәрезсизлик жаслары көше
Ибратли көше
Арзыў көше
Пәраўан ел көше
И.Юсупов көше
Даўлетбай Даналар Аэропорт көше
Жеке терек көше
Қоңырат аўыл көше
Бағманлар көше
Ырысқы несийбе көше
Қутлы мәкан көше
Әмиў толқыны көше
Мийўели терек көше
Мәңгилик көше
Хожели гүзары көше
Ақ қашы Батырлар Шуғла көше
Палўанлар ели көше
Ақ алтын Ақ алтын Шарўашылар көше
Бозжап соқпақ көше
Бажбан аўыл Бажбан аўыл Бажбан соқпақ көше
Айрытам Айрытам Пәрўаз көше
Шәмензар соқпақ көше
Еңбекши Еңбекши Еңбекши көше
Қалбай аўыл Қаңлы Ибн Сина көше
Кендирлиой Күн шығар Күн шығар көше
Қатты көл Қатты көл Қатты көл көше
Кебиралан Арқа аўыл Арқа аўыл көше
Көк шопан Дослық жағасы Дослық жағасы көше
Әлимжап Әлимжап Әлимжап соқпақ көше
Таза бағ Таза бағ Таза бағ көше
Ылақалы Шопанлар ели Ел жамалы соқпақ көше
«Бегжап» АПЖ                 Мамый аўыл Ташкент Абат мәҳәлле өтиў жолы
Ата мәкан көше
Қум жап көше
Саялы гүжим көше
  Худайберди аўылы   Бахыт жолы Мақсым тоғай көше
Камалат соқпақ көше
Лашын соқпақ көше
Журт келешеги соқпақ көше
Уллы келешек соқпақ көше
Аўез Уллы Орда Нурлы бахыт соқпақ көше
Суңқар көше
Көксуў Көксуў Кеңес көше
Келешек көше
Қостерек көше
Шаңарақ көше
Жаңа турмыс көше
Билим булағы көше
Бесүй көше
Боз аўыл көше
Шәмен бағлары көше
Көксуў көше
Жақсылық көше
Гүлистан Гүлистан Гүлистан көше
Устаз көше
Бирликли ел көше
Әдалат көше
Кеңесли көше
Нуржан аўыл Суўшылар бағы Пайызлы көше
Суўшылар бағы соқпақ көше
Нурабат соқпақ көше
Баймақлы аўыл Баймақлы Жаслар қанаты көше
Миймандос көше
Базарбай аўыл Жаслар бағы Ҳақ нийет көше
Мийнеткеш көше
Қараш аўыл Қарақалпақстанның 60 жыллығы Майжап көше
Нурымбай Уйғыр аўыл Шарап Рашидов соқпақ көше
Бағыбостан соқпақ көше
Саламатлық соқпақ көше
«Бирлешик» АПЖ Бағ аўыл Дийхан аўыл Дийхан аўыл көше
Қарлығаш көше
Найманкөл көше
Бирлешик   Бирлешик Таң самалы көше
Бирлешик көше
Саўлат көше
Данышпанлар көше
    Мамый даласы       Мамый даласы   Хийуа көше
Тумар көше
Меҳиргия көше
Билим нуры көше
Дәрман көше
Өрнек көше
Тақжап көше
Дәдек аўыл Еркин жағысы Бахытлы ел соқпақ көше
Дийханбаба көше
Ферма там көше
Ережеп аўыл Саялы Бостан Саялы Бостан көше
Аллақул соқпақ көше
Сарықул Шарўа аўыл Дилўар соқпақ көше
Жеңисли соқпақ көше
Қақажан аўыл Жаңа заман Нураний көше
Шеге жасқа Жәннет мәкан Жәннет мәкан көше
Геллеасқан көше
Басқалдақ Нурлы мәкан Нурлы мәкан көше
Абат жап Мақтаныш Мақтаныш көше
Хожа аўыл көше
Ғарлы аўыл Бостанлық Алтын таң соқпақ көше
«Дийханабад» АПЖ Пахташы Пахтакеш Әдиллик көше
Бәркамал көше
Сағыр аўыл Сағыр аўыл Сағыр аўыл соқпақ көше
Ешбай аўыл Мийўели ел Мийўели ел көше
Лалазар көше
Жеңис көше
Кәрўан көше
Шомақ көл Шомақ көл Бес там көше
Заманлас көше
Айбуйирли көше
Алтын босаға көше
Гүлзар көше
Әўметли соқпақ көше
Саттар аўыл Ел абат Ел абат көше
Байшубар көше
Ешим аўыл Кете-Ашамайлы Кете-Ашамайлы көше
Ешмурат аўыл   Теңлик Жарқын келешек көше
Жийдели жап көше
Избасар Избасар Жаңа журт көше
Бағәўмет көше
Бағман көше
Амет аўыл Қуяшлы ел Гүжимтал көше
Дийханабад   Дийханабад Жаңа заман көше
Дийханабад көше
Мәжнун тал көше
Ата журт көше
Қыпшақ аўыл Қыпшақ Қыпшақ соқпақ көше
Қандекли Қандекли Қандекли көше
Береке көше
Мәнги журт көше
Гүлбағ көше
Пахтакеш көше
Майлы өзек Майлы өзек Несибели көше
Мәртлик көше
Абылла Таң шуғласы Таң шуғласы соқпақ көше
Аралбай Аралбай Наўқан жап көше
Рамазан көше
Өнермент көше
Таза жап Таза жап Таза жап көше
Режеп аўыл Тыныш мәкан Тыныш мәкан соқпақ көше
Майлы өзек көше
Хожан ой соқпақ көше
Тәжимурат аўыл Қоңырат Қутлы шанарақ көше
«Кетенлер» АПЖ Таженой       Көкли көл     Бахыт қусы көше
Ҳақыйқат көше
Мол бахыт көше
Жаңа жол көше
Алтын әсир көше
Көкли көл көше
Дослық байрағы көше
Ештеке Туран Қаҳраман көше
Азат мәкан көше
Саят аўыл Дослық Гүлшан көше
Бесқудық Бесқудық Дослық көше
Сержан аўыл Тынышлық Туран көше
Ғарры жап Таллы жап Таллы жап көше
Ғанийбай аўыл Бағманлы Бағманлы көше
Қәдир аўыл Азат мәкан Саманкөл соқпақ көше
Алтын жағыс көше
Ийгиликли көше
Абыл аўыл Бирлик Бирлик көше
Күнжиликөл Күнжиликөл Күнжиликөл көше
Еркинлик соқпақ көше
Төре аўыл Қызыл таў Қызыл таў соқпақ көше
Таза мәкан соқпақ көше
Хожабай аўыл Жаңа жол Тынышлық соқпақ көше
«Қарабайлы» МПЖ Халмурат аўыл Ақтерек Ақтерек көше
Көктерек көше
Бегжап аўыл Бегжап Бегжап соқпақ көше
Алтын сай көше
Алтын дала соқпақ көше
Станция Шоманай Қарабайлы Қарабайлы көше
Атаў көше
Пиллекеш көше
Уллы жол көше
Тасқудық көше
Тутжап көше
Қос көпир көше
Көкше көше
Халқабад көше
Темиржол көше
Ушқын көше
Жаңабағ аўыл   Жаңабағ аўыл Қумай қусы көше
Жаңа бағ көше
Қызыл нур көше
Қаратерең аўыл Қаратерең аўыл Қуяшлы көше
Қара терең көше
Бердибай аўыл                   Бердибай аўыл               Таң нуры көше
Үлкен жап көше
Шамшырақ көше
Ақтал көше
Сейис аўыл көше
Жийдели көше
Жаңа бахыт көше
Алтын мийрас көше
Жаңа қоныс көше
Гүжимли көше
Ғумша көше
«Мамый» АПЖ Мамый Мамый Нурлы әлем бас көше
Алтын мәкан көше
Пахта абад көше
А.Досназаров көше
Абадан көше
Ерназар Алакөз көше
Көклемзар көше
Жаслар көше
Илимпаз көше
Билимлер гүзары көше
Жүзимбағ көше
Жақсы нийет көше
Абат журт көше
Таўық ферма Айдын Ағла соқпақ көше
Айдын соқпақ көше
Шегем
Дәрьялық Таза елат Кәраматлы соқпақ көше
Қуяшлы журт соқпақ көше
Нургали Алтын журт Академик көше
Туржан көше
Қ.Кожагалиев Дийдар Дийдар көше
Арпа көл Арпа көл Гүлабат көше
Майлы өзек Забердес Берекет көше
Жолдыбай көше
Қум ой Кумлы ой Алмазар көше
Жоллы Жас әўлад Нурлы келешек соқпақ көше
Коздыбай Қуўнақлар Саламат әўлад көше
Мәдений Мәдений Ғәллекеш көше
Абилқайыр Булақ Қос терек соқпақ көше
Қубыз Төрелер ели Алғабас көше
Бағ аўыл Бағ аўыл Бағ аўыл көше
«Сарманбайкөл» АПЖ Шамамбет аўыл Алтын таң Нурлы жол көше
Арыс көше
Тийекли көше
Нәўпир гүзары айланба көше
Аяпберген шайыр Үштамғалы көше
Теристамғалы көше
Ашамайлы көше
Тоғызақ Тоғызақ Тоғызақ көше
Қаржаўбарас Қаржаўбарас Қаржаўбарас көше
Қаржаўбарас-1 Таза қоныс Таза қоныс көше
Қыят Қыят Қыят көше
Жемисли тар көше
Жаслар келешеги тар көше
Арыққыят көше
Бәркамал әўлад көше
Жақып Ақшүңгил Ақшүңгил көше
Қаттыкөл Қутлы ел Бостан соқпақ көше
Сайып Ағла ел Ағла ел көше
Сүенли соқпақ көше
Өмирзақ Нурлы куяш Тулпар көше
Қыят жарған көше
Жаңа қала Жаңа қала Ҳақ жол көше
Ылақалыжап көше
Хожакөпир Хожакөпир Қумбыз көше
Skip to content