Múrájat ushın isenim telefonı

background

Халықты дизимге алыўшы қәнийгелердиң ҳуқық ҳәм мәжбүриятлары

Халықты дизимге алыўшы қәнийгелердиң ҳуқық ҳәм мәжбүриятлары

Дизимге алыў дәптерине тийкар респондентлерден пуқараға тийисли мағлыўматларды алыў;

халықты дизимге алыўға таярлық көриў ҳәм оны өткериў, дизимге алыў ҳүжжетлерди жыйнаў ҳәмде оларға қайта ислеў бериў менен байланыслы ислерди орынлағаны  ушын мийнетине ҳақы алыў ҳуқықына ийе.

Дизимге алыўшы хызметкерлер:

пуқараға тийисли мағлыўматларды жыйнаўдан баслаўдан алдын респондентке өзин тастыйықлаўшы гүўалығын көрсетиўи тийис;

өз мәжбүриятларына тийисли ислерди сыпатлы  ҳәм белгиленген мүддетлерде орынланыўы;

пуқараға тийисли мағлыўматларды жыйнаў ўақтында халықты дизимге алыў дәстүринде белгиленген саўаллар дизимине бойсыныўлары, олардың мазмуны бузылыўына жол қойылмаўы;

пуқараға тийисли мағлыўматлардың сыр сақланыўынын тәмийнлеў, олардың мазмунын жәрия қылмаўы шәрт.

Шоманай районы статистика бөлими

Skip to content