Múrájat ushın isenim telefonı

background

«Ақ жап» аўыл пуқаралар жыйыны турғынларының байрам кейпияты

«Ақ жап» аўыл пуқаралар жыйыны турғынларының байрам кейпияты

Бүгинги илаж Шоманай районы «Ақ жап» АПЖ аймагындағы 14-санлы улыўма билим бериў мектебинде өткерилди.

Иләж даўамында Өзбекстан Республикасы “Жаңа Өзбекстан-жаңаша дуньяқарас” үгит-нәсият топар баслығы Г.Абдалова басшылығында, ишси топар ағзалары Қарақалпақ халық бақсысы З.Шерипова, Миллий ҳәм эстрада қосықшысы Г.Сайтова, НМПИ доценти Р.Қуттымуратова, ҚМУ доценти А.Утениязовлармыйман болып илаж қатнасыўшыларына жоқары кеўил кейпият бағышлады.

Соң күнниң екинши ярымында исши топар “Ақ жап” АПЖ аймағында жасаўшы Темир дәптерге кирген ҳаял-қызлардың халынан хабар алып саўғалар берди. Телеграмм каналымызға ағза болыў @shomanay_rayon

Skip to content