Múrájat ushın isenim telefonı

background

ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ҲӘМ ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК !

ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ҲӘМ ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК !

Пүткил дуньяға белгили, террор-миллет ҳәм мәмлекет таңламайтуғынлығын турмыстың өзи көрсетпекте. Тер­роризм халықаралық қатнасықларды шийеленистирип, мәмлекеттиң суверенитетин, аймақлық пүтинлигин бузыў, қәўипсизлигине зыян келтириў, урыс ҳәм қураллы жанжеллер шығарыў, жәмийетлик-сиясий жағдайды турақластырыўға қарсы қаратылғаны менен қорқынышлы болып табылады. Халықты қор­қытыў мақсетинде мәмлекетлик уйымды, халықаралық шөлкемди, олардың ҳәмелдарларын, физикалық ҳәм юридикалық шахсларды қандай да бир ис-ҳәрекетти әмелге асырыўға ямаса әмелге асырылыўынан тайыныўға мәжбүрлеў ушын зор­лық, күш жумсаў, шахс яма­са мал-мүлкке қәўип туўды­рыўшы басқа қылмысларды яки оларды әмелге асырыў қәўпи терроризмниң бас мақсетлеринен бири. Бул жынаят өзиниң жәмийетлик қәўиплилик дәрежесинен келип шығып халықаралық аҳмийетке ийе болмақта.

Ҳәзирги ўақытта хуқық қорғаў уйымлары, арнаўлы хызмет ўәкиллери, халықаралық шөлкемлер терроризмге қарсы алып барылып атырған күшлерди бирлестириў мақсетинде саммитлер, ушырасыўлар, ха­лықаралық, семинарлар өткермекте, Республика Бас проку­ратурасы да жынаятшылыққа қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў бағдарында халықаралық шөлкемлер менен пикир алыспақта.

Экстремизм сөзи нени аңлатады? Экстремизм сөзи негизинде латын тилинен алынған болып “сиясатта кескин илажлар көриўге тарепдарлық садықлық” мәнисин аңлатады.

Терроризм сөзи латын тили­нен алынған болып, “қорқытыў, қорқыныш, қәўип” мәнисин аңлатады. Терроризм мәмлекетлик, жәмийетлик шөлкемлердиң ғайраткерлерин, ҳәмелдар шахсларын, физикалық жақтан жоқ етиў ҳәм халықты зорлық көрсетиў жолы менен қорқытып, белгили бир мақсетлерди гөзлеп айрықша регионда яма­са аймақта қорқыў, алағада болыў шараятын жүзеге шығарыўға қаратылған оғада жәмий­етлик қәўипли жынаятлар қатарына киреди.

Шоманай районы ИИБ ТЭКГТаға оператив ўәкили капитан                                                                                                          А.С.Сапаров

Skip to content