Múrájat ushın isenim telefonı

background

ШОМАНАЙ РАЙОНЫНДА ПАХТА ТЕРИМИ ҲӘМ ҚАБЫЛ ҚЫЛЫЎ БАСЛАНДЫ

ШОМАНАЙ РАЙОНЫНДА ПАХТА ТЕРИМИ ҲӘМ ҚАБЫЛ ҚЫЛЫЎ БАСЛАНДЫ

Бәҳәр мәўсими басланыўы менен Шоманайлы фермерлеримиз пахта атызларын егиске таярлап, шигит егип, тынбай мийнет иследи. Бүгин мийнет түби рәҳәт дегениндей егилген пахта гөреклери қуяш нурларынан оянып, ишиндеги мамықтай мәмлекетимиз байлығы болған ақ-алтын пахтаны ашты. Нәтийжеде Шоманайлы фермерлер кәрўан тартып, мәўсимди баслап берди.
Шоманай районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети
Каналға ағза болыў @shomanay_rayon

Skip to content