Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманай районының I шерек жуўмағына социал-экономикалық көрсеткишлери

Шоманай районының I шерек жуўмағына социал-экономикалық көрсеткишлери

Бүгинги күнде районымызда Санаат кәрханалар тәрепинен ислеп шығрылған санаат өнимлери 15,4 млрд сумды қураған болып соннан тутыныў товарлар айланбасы 7,3 млрд суумды қурайды. Өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 153,4% ти қурайды. Ал соның менен бирге аўыл хожалығына тоқталып өтетуғын болсақ жәми көрсеткишлер 31,8 млрд сумды қураған болып өткен жылғы дәўирге салыстырғанда 103% ти өсимди көрсетеди. Тийкарғы  капиталға киритилген инвестицияларға тоқталып өтетуғын болсақ январь-март айларында 16,2 млрд сумды қурайды. Өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 99,1% ти қурайды. Қурылыс ислерине нәзер аўдарсақ усы дәўирде жәми 10,2 млрд сумлық қурылыс ислери исленген болса өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 101,2% ти қурайды..Усақлап сатыў товарлары айланбасы көрсеткишлери усы жылдың январь-март айларында 29,2 млрд сумды қураған болса өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 101,5%ти қурайды.Районымыздың экспорт товарларын  мың АҚШ долларынды есапланған көрсеткишлери жәми 0,30 мың АҚШ долларын қураған болса өсиў көрсеткишлери өткен жылға салыстырғанда 109,9% ти қурайды соның менен бир қатарда импорт товарлары көлеми 0,3 млрд сумды қураған болып өсиў сүўрети 14,5% ти қурайды. Елимиздиң социал-экономикалық көрсеткишлерин еледе көтермелеўге мийнетлерин аянбай ҳалмай талмай жумыслар алып барып атырған исбилерменлик субъектлерине күш-қуўат тилеп қаламыз.

Мағлыўматлар Шоманай районы Статистика бөлими тәрепинен таярланған.    

Skip to content