Múrájat ushın isenim telefonı

background

Шоманайлы палўанлар күш сынасты

Шоманайлы палўанлар күш сынасты

Шоманай районында 2020-жыл 25-январь куни Балала ѳспиримлер спорт мектеби тәрбияланыўшылары ер балалар ҳәм қызлар  арасында  спорттың Гүрес түринен Балала ѳспиримлер спорт мектеби бириншилиги болып ѳтти. Жарысқа жәми 82 оқыўшы қатнасып, соннан 30 кыз балалар қатнасты. Жарыс Шоманай районы Дене-тәрбия ҳәм спорт бѳлими, Балала ѳспиримлер спорт мектеби тәрепинен шѳлкемлестирилди. Жарыс женимпазлары шѳлкемлестириўшилер тәрепинен «Диплом» ҳәм саўғалар менен сыйлықланды.

Skip to content