Múrájat ushın isenim telefonı

background

Мектепке шекемги билимлендириў шѳлкемлеринде ашық сабақлар ѳткерилмекте

Мектепке шекемги билимлендириў шѳлкемлеринде ашық сабақлар ѳткерилмекте

2020-жылы 16-январь куни 2-санлы МШБШ директоры У.Шерибаева “Бизин Армия” темасында ашык сабақ ҳәм шынығыў ѳтти. ϴткерилген ашық сабақта саҳналық кѳринислер, қағаздан буйымлар соғыў, қолланбалы мысаллар,  менен  түсиниклер берген болса 17-январь күни 7-санлы МШБШ директоры А.Қошқарова “Илк қадам” дастүри тийкарында январь айының 2-ҳәптесинин “Ўатан қорғаўшылары” темасында ашық сабақ ѳтти. Сабақ барысы тил ѳсириў, дѳретиўшилик, математика курыў жасаў орайлары менен байланыстырып алып барылды.

Skip to content